اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : مصطفي سوراني يان چشمه
مقطع : كارشناسي ارشد ناپيوسته
رشته فارغ التحصیلی : توليد-مديريت صنعتي
تاریخ فارغ التحصیلی : 1394/06/15
وضعیت اشتغال : فاقد شغل
نوع شغل :
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 0/0/0
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 0/0/0
استان محل اشتغال : اصفهان
شهر محل اشتغال : نجف آباد
عنوان شغل :
نام سازمان یا محل اشتغال :
سمت های شغلی :
توضیحات :