اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : مجيد اسماعيلي سودرجاني
مقطع : كارشناسي پيوسته
رشته فارغ التحصیلی : --تاريخ
تاریخ فارغ التحصیلی : 1393/10/01
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : دولتی
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1390/7/1
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 0/0/0
استان محل اشتغال : اصفهان
شهر محل اشتغال : فلاورجان
عنوان شغل : فرهنگي
نام سازمان یا محل اشتغال : مديريت اموزش وپرورش شهرستان فلاورجان
سمت های شغلی : اموزگار
توضیحات :