اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : محمد محبتي
مقطع : كارشناسي ارشد ناپيوسته
رشته فارغ التحصیلی : --برنامه ريزي آمايش سرزمين
تاریخ فارغ التحصیلی : 1394/06/11
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : دولتی
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1375/7/1
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1375/7/1
استان محل اشتغال : اصفهان
شهر محل اشتغال : داران
عنوان شغل : دبير
نام سازمان یا محل اشتغال : آموزش وپرورش فريدن
سمت های شغلی : دبير
توضیحات :