اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : سجاد شباني اناركي
مقطع : كارشناسي ناپيوسته
رشته فارغ التحصیلی : قدرت-مهندسي تكنولوژي برق
تاریخ فارغ التحصیلی : 1394/08/09
وضعیت اشتغال : فاقد شغل
نوع شغل :
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 0/0/0
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 0/0/0
استان محل اشتغال :
شهر محل اشتغال : ---
عنوان شغل :
نام سازمان یا محل اشتغال :
سمت های شغلی :
توضیحات :