اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : بهنام ابدالي
مقطع : كارشناسي ناپيوسته
رشته فارغ التحصیلی : --مهندسي تكنولوژي جوشكاري
تاریخ فارغ التحصیلی : 1394/07/04
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : آزاد
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1394/4/11
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1382/2/2
استان محل اشتغال : مركزي
شهر محل اشتغال : دليجان
عنوان شغل : ناظر و مفسر جوش
نام سازمان یا محل اشتغال : شركت مهندسي وتوسعه گاز ايران - شركت مهندسين مشاور
سمت های شغلی : راديوگراف - سرپرست راديوگرافي - مفسر جوش - ناظر جوش
توضیحات :