اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ناصر ميرزائي
مقطع : كارشناسي ارشد ناپيوسته
رشته فارغ التحصیلی : تغذيه ورزش-فيزيولوژي ورزشي
تاریخ فارغ التحصیلی : 1394/06/11
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : دولتی
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 0/0/0
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 0/0/0
استان محل اشتغال : اصفهان
شهر محل اشتغال : نجف آباد
عنوان شغل : مدرس
نام سازمان یا محل اشتغال : دانشگاه فرهنگيان
سمت های شغلی : سرپرست دانشگاه
توضیحات :