اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : كاميار بهدادي
مقطع : كارشناسي ارشد ناپيوسته
رشته فارغ التحصیلی : مهندسي صنايع-مهندسي صنايع
تاریخ فارغ التحصیلی : 1396/06/15
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : آزاد
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 0/0/0
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 0/0/0
استان محل اشتغال : تهران
شهر محل اشتغال : تهران
عنوان شغل : كارشناس ارشد برنامه ريزي و كنترل پروژه
نام سازمان یا محل اشتغال :
سمت های شغلی :
توضیحات :