اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : مهشيد ابراهيمي نژاد
مقطع : كارشناسي پيوسته
رشته فارغ التحصیلی : بيومكانيك-مهندسي پزشکي
تاریخ فارغ التحصیلی : 1397/04/15
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : آزاد
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1397/4/17
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 0/0/0
استان محل اشتغال : اصفهان
شهر محل اشتغال : اصفهان
عنوان شغل : كارمند
نام سازمان یا محل اشتغال : دانشگاه اصفهان
سمت های شغلی :
توضیحات :