اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ????? ???????? ????
مقطع : ???????? ??????
رشته فارغ التحصیلی : ?????????-?????? ?????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1397/04/15
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : آزاد
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1397/4/17
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 0/0/0
استان محل اشتغال : ??????
شهر محل اشتغال : ??????
عنوان شغل : ??????
نام سازمان یا محل اشتغال : ??????? ??????
سمت های شغلی :
توضیحات :