اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : فرزاد مختاري
مقطع : كارشناسي پيوسته
رشته فارغ التحصیلی : --حقوق
تاریخ فارغ التحصیلی : 1394/10/30
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : آزاد
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 0/0/0
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 0/0/0
استان محل اشتغال : اصفهان
شهر محل اشتغال : اصفهان
عنوان شغل : كارشناس حقوقي
نام سازمان یا محل اشتغال : موسسه حقوقي و داوري بين المللي آريا حق جويان جوان
سمت های شغلی :
توضیحات :