اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : محدثه فرخ نيا
مقطع : كارشناسي پيوسته
رشته فارغ التحصیلی : بيومكانيك-مهندسي پزشکي
تاریخ فارغ التحصیلی : 1397/04/15
وضعیت اشتغال : فاقد شغل
نوع شغل :
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 0/0/0
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 0/0/0
استان محل اشتغال :
شهر محل اشتغال : ---
عنوان شغل :
نام سازمان یا محل اشتغال :
سمت های شغلی :
توضیحات :