اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : عليرضا سنائي جهرمي
مقطع : كارشناسي ارشد ناپيوسته
رشته فارغ التحصیلی : --حسابداري
تاریخ فارغ التحصیلی : 1396/06/05
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : دولتی
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 0/0/0
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 0/0/0
استان محل اشتغال : اصفهان
شهر محل اشتغال : اصفهان
عنوان شغل : رئيس حسابداري مديريت
نام سازمان یا محل اشتغال : پتروشيمي اصفهان
سمت های شغلی :
توضیحات :