اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : مهدي ايمانيان نجف آبادي
مقطع : دكتراي تخصصي
رشته فارغ التحصیلی : اتوماسيون-مهندسي صنايع
تاریخ فارغ التحصیلی : 1397/08/24
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : دولتی
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1391/10/10
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1391/10/10
استان محل اشتغال : اصفهان
شهر محل اشتغال : اصفهان
عنوان شغل : كارمند
نام سازمان یا محل اشتغال : شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي
سمت های شغلی : مسئول انرژي
توضیحات :